පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරය හේතුවෙන් මියගිය හා තුවාල ලැබූවන් වෙනුවෙන් වන්දි ප්‍රදානය කිරීම මේ වනවිට සියයට අසූපහකින් පමණ අවසන් කර ඇති බව හානි පූර්ණය සඳහා වන කාර්යාලය පෙන්වා දෙනවා.

ඒ අනුව මියගිය සහ තුවාල ලැබූවන් වෙනුවෙන් රජය ගෙවා ඇති සම්පූර්ණ වන්දි මුදල රුපියල් මිලියන 210 යි දශම 1 ක් බවයි එහි අධ්‍යක්ෂ ආනන්ද විජේපාල මහතා කියාසිටියේ.

බෝම්බ ප්‍රහාරය සිදු වූ දේවස්ථාන ත්‍රිත්වයේ හා හෝටල් 04 දී මියගිය දේශීය පුද්ගලයන් 175 දෙනෙකු වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 172 යි දශම 3 ක්ද, තුවාල ලැබූ පුද්ගලයන් 321 දෙනෙකු වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 37 යි දශම 8 ක්ද මේ වනවිට ගෙවා ඇති බව සඳහන්.

මියගිය පුද්ගලයන් සිටින පවුල්වල නීතිමය ගැටලු සහ ඊට අදාළ අනිකුත් තත්ත්වයන් නිරාකරණය කිරීමෙන් අනතුරුව ඔවුන්ටද අදාල වන්දි ලබා දීමේ කටයුතු සිදු කරන බවයි ආනන්ද විජේපාල මහතා කියාසිටියේ.

විදේශීය පුද්ගලයන් 43 දෙනා අතුරින් ජපන් ජාතික මියගිය පුද්ගලයෙකු සහ තුවාල ලැබූවන් දෙදෙනකු සම්බන්ධයෙන් තානාපති කාර්යාල හරහා මේ වනවිට අයදුම්පත්‍ර ලැබී තිබෙන බවත් ඒ මහතා පෙන්වා දුන්නා.

මීට අමතරව ගැටුම් හේතුවෙන් මුස්ලිම් දේවස්ථාන 33 කට පමණ හානි සිදුව ඇති බවට වාර්තා වී ඇති අතර, ඒවායේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු හමුදාව හරහා සිදු කිරීමට නියමිතයි.

අදාළ මුදල් ලබාදීම තැපැල් හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු ආමාත්‍යංශය මඟින් සිදුකරනු ඇති.

(ගිහාන් සම්පත් බණ්ඩාර)

LEAVE A REPLY