උතුරේ ක‍්‍රියාත්මක ආවා කල්ලිය සමග මුහුණට මුහුණ සාකච්ඡුා සිදුකිරීමට ආණ්ඩුකාර සුරේන් රාඝවන් මහතා සූදානම් වනවා. ඔහු උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දී ප‍්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කළේ ආවා කල්ලියේ නායකයින් සමග සාකච්ඡුා කිරීමට තමන් සූදානම් බවයි.

ඒ වෙනුවෙන් ආරක්ෂකයින් පවා නොමැතිව ඕනෑම ස්ථානයකට පැමිණීමට සූදානම් බවද රාඝවන් මහතා අවධාරණය කළා. අවිගත් කල්ලි සැරිසැරීම උතුරේ ජනජීවිතයට බරපතල පීඩාවක් බවත් එම සමාජ තත්ත්වය වෙනස් කිරීම වෙනුවෙන් ඕනෑම කණ්ඩායමක් සමග සාකච්ඡුා කිරීමට තමන්ට හැකියාව තිබෙන බවත් රාඝවන් මහතා කර ඇති ප‍්‍රකාශයේ සදහන්.

මේ අතර උතුරේ ක‍්‍රියාත්මක තවත් කල්ලි කිහිපයක් පිළිබද ද ආණ්ඩුකාරවරයා හෙලිදරව් කර තිබුණා. වික්ටර් කල්ලිය, ධනුරොක් කල්ලිය හා අජිත් කල්ලිය ජනතාව පීඩාවට පත්කරන අවි ගත් කණ්ඩායම් ලෙස හදුනාගෙන ඇති බවයි සුරේන් රාඝවන් මහතා වැඩිදුරටත් සදහන් කර තිබුණේ.

LEAVE A REPLY