පාර්ලිමේන්තුව විදේශීයකරණයට ලක් කිරීම සඳහා කථානායකවරයාගේ උපදෙස් මත අමෙරිකානු සමාගමක් කටයුතු කරමින් සිටින බව හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

ඔහු පවසන්නේ, මෙම තත්ත්වය පාර්ලිමේන්තුවේ උත්තරීතරභාවයට විශාල හානියක් බවයි.

අද පෙරවරුවේ මාතර අධිකරණයට පැම්ණි අවස්ථාවේ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා මේ බව සඳහන් කළා.

වාර්තාකරු – තරංග ගුණරත්න/ වැලිගම

LEAVE A REPLY