කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ රැසකට අද පෙරවරු 9 සිට පැය 24 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලපවාහන මණ්ඩලය පවසනවා.

මේ අනුව මහරගම, බොරලැස්ගමුව, කොට්ටාව, පන්නිපිටිය, රුක්මල්ගම, පැලන්වත්ත, මත්තෙගොඩ, හෝමාගම, මීපේ සහ පාදුක්ක යන ප්‍රදේශවලට අද පෙරවරු 9 සිට හෙට පෙරවරු 9 දක්වා මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇති.

කොළඹ දිස්ත්‍රික් නැගෙනහිර නගර ජලසම්පාදන ව්‍යාපෘතිය යටතේ ජල නළ පද්ධතිය වැඩි දියුණු කිරීම හේතුවෙන් අදාළ ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට සිදුව ඇති බවයි ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

LEAVE A REPLY