දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක අද දිනයේ දැඩි උණුසුම් කාලගුණයක් පැවතිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා.

ඒ අනුව පොළොන්නරුව, මඩකළපුව, අම්පාර සහ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කවල ජනතාව ඒ පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමුකළ යුතු බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

උණුසුම් සහිත කාල වලදී ප්‍රමාණවත් ලෙස ජලය පානය කිරීම, සෙවන ඇති ස්ථානවල විවේක ගැනීම මෙන්ම සුදු හෝ ලා පැහැති සැහැල්ලු ඇඳුම් භාවිත කරන ලෙස කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙනවා.

LEAVE A REPLY