දැනට පවතින කාලගුණ තත්ත්වයේ තරමක වෙනසක් අද දිනයේ සිට අපේක්ෂා කරන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපර්තම්නේතුව පවසනවා.

ඒ අනුව නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත් වල සවස් කාලයේ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවීම සදහා හිතකර වායුගෝලීය තත්ත්වයන් පවතින බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කලේ.

එමෙන්ම සබරගමුව, මධ්‍යම, බස්නාහිර සහ වයඹ පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකියි.

LEAVE A REPLY