වසරේ ගත වු මාස කිහිපය තුළ යේමනයේ කොලරා රෝගීන් හාර ලක්ෂ 60000කට අධික පිරිසක් වාර්තා වි තිබෙනවා.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සදහන් කලේ ඒ අතරින් ලක්ෂ 2ක පමණ පිරිසක් ළමුන් වන බවයි.

එමෙන්ම රෝගීන් 705 දෙනෙකු කෝලරාව රෝගය හේතුවෙන් මේ වසර තුළ මියගොස් තිබෙනවා.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ පසුගියදා එරටට බලපෑ ගංවතුර තත්ත්වයත් සමඟ කෝලරාව රෝගය වර්ධනය වීම වේගවත් වී ඇති බවයි.

LEAVE A REPLY