ලංකා ඛණිජ තෙල් සංස්ථාවට ගෙවිය යුතු රුපියල් බිලියන 80 ක හිග මුදල කොටස් වශයෙන් ගෙවීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා.

රජයේ බැංකුවක් මගින් රුපියල් බිලියන 15 ක ණය මුදලක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇති බවඩි විදුලිබල අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා කියා සිටියේ.

එම ණය මුදල ලැබීමෙන් පසු එය ලංකා ඛණිජ තෙල් සංස්ථාවට ගෙවීමට කටයුතු කරන බවද සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා සඳහන් කළා.

ඛණිජ තෙල් සංස්ථාව මගින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ලබා දී තිබෙන ණය සීමාව පසුගිය 08 වැනිදායින් අවසන් වුණා.

ඒ සමග සංස්ථාව මගින් විදුලිබල මණ්ඩලයට ඉන්ධන සැපයිම නවතා දැමීමටයි පියවර ගනු ලැබුවේ.

අනතුරුව අදාල හිග මුදල් ගෙවීමේ එකගතාව මත විදුලිබල මණ්ඩලයට යලි ඉන්ධන ලබාදීමට ඛණිජ තෙල් සංස්ථාව තීරණය කර තිබුණා.

කෙසේවෙතත් මෙම තත්ත්වය හමුවේ පෙරේදා දිනයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක පැයක පමණ විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකිරීමටයි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පියවර ගත්තේ.

LEAVE A REPLY