විදුලිබල මණ්ඩල සේවකයන්ගේ වැටුප් විෂමතාවට විසඳූම් ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාවට නංවන බව විදුලිබල, බලශක්ති හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා අද ප්‍රකාශ කළා.

ඒ, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තුෂාර ඉඳූනිල් මහතා අමරසේන මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ යොමු කළ වාචික ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබාදෙමින්.

මේ අනුව ලබන අගෝස්තු මස 31 වැනිදාට පෙර ඒ සඳහා වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කරන බවත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පෞද්ගලීකරණය කිරීම රජයේ ප්‍රතිපත්තිය නොවන බවත් රවී කරුණානායක අමාත්‍යවරයා එහිදී කියාසිටියා.

LEAVE A REPLY