දියර කිරි ලීටරයක මිල තවත් ඉහළ දැමීමට පියවර ගන්නා බව රජය පවසනවා.

ග‍්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබද අමාත්‍ය පී හැරිසන් මහතා අනුරාධපුරයේ දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ප‍්‍රකාශ කළේ කිරි ගොවියාට සාධාරණ මිලක් ලබාදීමට මෙන්ම දියර කිරි භාවිතය ප‍්‍රචලිත කිරීමට ද පියවර ගන්නා බවයි.

LEAVE A REPLY