දුම්වැටි වර්ග කිහිපයක මිළ ඉහළ යනු ඇති බව වෙළඳපොල ආරංචි පැවැසුවා.

ඒ දුම්වැටි මත පදනවා ඇති බදු කිහිපයක් ඉහළ දැමීමේ පසුබිමක් තුළයි. මුදල් ඇමතිවරයාගේ අනුමැතිය යටතේ මෙම සංශෝධන සිදුකර තිබෙනවා.

 

 

LEAVE A REPLY