දිස්ත්‍රික්ක 07ක ජනතාවගේ කෘෂි ආර්ථිකය පෝෂණය කරන ‘වැව් ගම් පුබුදුව’ වැඩසටහන කඩිනම් කරමින් එහි ප්‍රතිලාභ ජනතාවට ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

මෙම වැව් ගම් පුබුදුව කිරෑ්‍රයාවට නැංවෙන්නේ හරිත දේශගුණික අරමුදලේ රුපියල් මිලියන 3682ක හා ශ්‍රී ලංකා රජයේ අරමුදල් රුපියල් මිලියන 1250ක වියදමින්.

2015 නොවැම්බර් මස ප්‍රංශයේ පැරිස් නුවර පැවති එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ රාමුගත සම්මුතියට එළැඹීමෙන් පසු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා මෙම ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් කරන ලද ඉල්ලීමක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මේ සඳහා මුදල් හරිත දේශගුණික අරමුදල යටතේ ශ්‍රී ලංකාවට ලැබී තිබුණා.

මෙම ව්‍යාපෘතිය පොළොන්නරුව, කුරුණෑගල, අනුරාධපුර, වව්නියාව, පුත්තලම, ත්‍රිකුණාමලය හා මන්නාරම යන දිස්ත්‍රික්ක 7ක මල්වතුඔය, මී ඔය හා යාන් ඔය යන ගංගා ද්‍රෝණි 03 ආශ්‍රීතව ක්‍රියාවට නැංනැවීමට නියමිතයි.

(ඉමේෂි ද සිල්වා)

LEAVE A REPLY