අනුරාධපුරල මිහින්තලය රජමහා විහාරය අවට ඇති වසර 40ක් පමණ කාලයක සිට පවත්වාගෙන යන වීදි කඩල කඩා ඉවත් කිරීම සඳහා ගෙන ඇති තීරණය නිසා අගතියට පත්ව ඇති කඩ හිමියන් අද උදෑසන ගරු විපක්‍ෂ නායක මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා හමුවුණා.

එහිදී විපක්ෂ නායකවරයා මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් කියාසිටියේ, ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී තමන් විසින් ඉදිරිපත් කරන අපේක්ෂකයා අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණය කරන බවයි.

LEAVE A REPLY