දඹුල්ල ලෙන් විහාරයේ වත්මන් සංරක්ෂණ කටයුතු පිළිබද යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම කමිටුව සෑහිමකට පත්ව ඇති බව පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් පී ඩී මණ්ඩාවල මහතා පවසනවා.

විහාරයේ සංරක්ෂණ කටයුතු පිළිබද සොයා බැලිම සදහා යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම කමිටුවේ සාමාජිකයන් කිහිප දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණිමට නියමිතව ඇති බවයි ඒ මහතා කියාසිටියේ.

මේ අතර, රංගිරි දඹුලු ලෙන් විහාරය හැඳින්වීම සඳහා ලෝක උරුම ලැයිස්තුවේ මෙතෙක් පැවති නම වෙනස් කිරීමට අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කර තිබූ ඉල්ලීමකට අනුව ලෝක උරුම කමිටුව මීට අදාල අනුමැතිය ලබා දී ඇති බව සඳහන්.

ලෝක උරුම ලැයිස්තුවේ රංගිරි දඹුලු ලෙන් විහාරය මෙතෙක් හඳුන්වන්නේ ‘ගෝල්ඩන් ටෙම්පල් ඔෆ් දඹුල්ල’ යන නමින්.

ඉදිරියේදී එය ‘රංගිරි දඹුල්ල කේව් ටෙම්පල්’ යන නමින් ලෝක උරුම ලැයිස්වේ සටහන් වනු ඇති.

LEAVE A REPLY