එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ ජනාධීපති අපේක්‍ෂකයා තවත් දින 07 න් පසුව ප‍්‍රකාශයට පත්කරන බව අමාත්‍ය ලක්‍ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පැවැසුවා. මහනුවරදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු ප‍්‍රකාශ කළේ පක්‍ෂයේ ක‍්‍රමවේදයන්ට අනුකූලව ජනාධිපති අපේක්‍ෂකයා තෝරා ගැනීමට නියමිත බවයි.

එමෙන්ම ගෝඨාභය රාපක්‍ෂ මහතා එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයට කිසිදු අභීයෝගයක් නොවන බවත්, රට ඉල්ලන අපේක්‍ෂකයා ලබා දීමට එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය සූදානම් බවත් කිරිඇල්ල ඇමතිවරයා පැවැසුවා.

LEAVE A REPLY