රටේ දේශපාලනඥයින් නිසි වෙලාවට නිවැරදි තීරණ නොගැනීම රටේ සංවර්ධනයේ ප්‍රමාදයට හේතුව බව විදුලිබල,බලශක්ති හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා පවසනවා.

පොරොන්දු දීම නොව ප්රෝන්දු ඉටු කල හැක්කේ කා හටද? එම පොරොන්දු ක්‍රියාත්මක කරන්න හැකි කා හටද? යන්න වැදගත් බවයි අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කරන්නේ.

අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා මේ අදහස් පල කළේ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ස්ථීර සේවක ප්‍රවාහයට අලුතින් එක්වන ලිපිකරු,රියදුරු සහ කාර්යාල කාර්ය සහායක යන තනතුරු සියයක් වෙනුවෙන් පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවයට ඊයේ කොළඹදී එක්වෙමින්.

LEAVE A REPLY