ජර්මනියේ මුල්හයිම් නගරයේ පිහිටා තිබූ න්‍යෂ්ටික බලාගාරයකට අයත් සිසිලන කුළුණක් පුපුරවා හැර තිඛෙනවා .එම කුළුණ වසර 30කටත් වැඩි කාලයක සිට භාවිතයට ගෙන නොමැති බවයි වාර්තාවන්නේ.

මුල්හයිම් නගරයේ පිහිටා තිබූ න්‍යෂ්ටික බලාගාරය 1988 වර්ෂයේදී වසා දැමීමට බලධාරීන් පියවර ගනු ලැබුවා. ඒ වන විට එය භාවිත කර තිබුණේ මාස 13ක් වැනි කෙටි කාලයක් පමණයි.කෙසේ නමුත් එය 2001 වර්ෂය දක්වා ක්‍රියාත්මක කළ හැකි මට්ටමේ පැවතුණු අතර 2004 වර්ෂයේදී එය සම්පූර්ණයෙන්ම භාවිතයෙන් ඉවත් කර ඇති බව සදහන්.

මේ අතර වර්ෂ 30කට අධික කාලයක් භාවිතයට නොගැණුනු න්‍යෂ්ටික බලාගාරයේ සිසිලන කුළුණ පුපුරවාහැරීමට එරට බලධාරීන් තීරණය කලා .
මෙම සිසිලන කුළුණ පුපුරවාහැරීමත් සමඟ ජර්මනියේ න්‍යෂ්ටික බලශක්ති යුගය අවසන් වනු ඇති බවයි ඇතැම් පිරිස් පවසන්නේ .යුරෝපා සංගමයට අයත් රටවල් අතරින් විශාලතම විදුලිබල වෙළඳපලට හිමිකම් කියන්නේ ජර්මනියයි.

LEAVE A REPLY