අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනපති අපේක්ෂකත්වය ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායමේ, කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ඒකමතික තීරණයක් ලැඛෙනු ඇතැයි තමා විශ්වාස කරන බව ධීවර රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මහතා පවසනවා.

ගාල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළකළා.

LEAVE A REPLY