දුම්රිය සඳහා ඉලෙක්ට්‍රෝනික ප්‍රවේශ පත්‍රයක් හදුන්වාදෙන බව ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රකාශ කළා.අදියර හතරක් යටතේ එය ක්‍රියාත්මක කිරිමටයි කටයුතු යොදා ඇත්තේ.

ඒ සඳහා දුම්රිය මගින් හුරුවන තුරු සාමාන්‍ය ප්‍රවේශ පත්‍ර ලබාදිම සිදු කෙරෙනවා.

දුම්රිය සේවයේ නවීකරණ වැඩසටහන් ගණනාවක්ද ආරම්භ වී ඇති අතර මරදාන සිට නුගේගොඩ දක්වා කණු මතින් විදුලි දුම්රියක් ධාවනයට යෙදවීමද ඊට අයත් වනවා. මේ අනුව එහි ඉදිකිරිම්ද මෙම වසර තුළ ආරම්භ කරන බවයි දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා සඳහන් කළේ.

මීට අමතරව මගීන්ගේ තදබදය අවම කිරීමටත්, වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ වී ඇති අතර, මරදාන සහ කොටුව අතර පිහිටි දුම්රිය මාර්ග සංඛ්‍යාව අටක් දක්වා ඉහළ නැංවීමටත් සැළසුම් කර තිඛෙනවා.

මේ අතර පොල්ගහවෙල – කුරුණෑගල දුම්රිය මාර්ගය සඳහා විද්‍යුත් සංඥා ක්‍රමයක් හදුන්වාදෙන බවත් දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා.

LEAVE A REPLY