වී මිළ ඉහළ නැංවීමේ පත්‍රිකාව අද කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය පී හැරිසන් මහතා ප්‍රකාශ කළා. ගොවි ජනතාවගේ ආර්ථීකය සවිබල ගැන්වීම මෙහි අරමුණ වී තිඛෙනවා.

එමඟින් පෞද්ගලික ආයතනවලට ද ගොවීන් සඳහා වැඩි මිලක් ලබාදීමට සිදුවන බවයි අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ. මේ් අනුව වගා හානි සිදු වූ ගොවි ජනතාවට වන්දි ප්‍රදානය කිරීමට ද කටයුතු යොදා තිඛෙනවා.

LEAVE A REPLY