සිය පියාගේ ඝාතනයට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් සමාව ඉල්ලා සිටින්නේදැයි අසමින් සන්ඬේ ලීඩර් හිටපු කර්තෘ ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ දියණිය වන අහිම්සා වික්‍රමතුංග, අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා.

පසුගිය 2015 ජනාධිපතිවරණයේදී මෙන්ම මහ මැතිවරණයේදීද එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් සිය පියාගේ නම භාවිතා කළ නමුත් සිය පියාට සාධාරණය ඉටු කිරීම සඳහා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කටයුතු නොකළ බවයි ඇය සිය ලිපියේ දක්වා ඇත්තේ.

සිය පියාගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සමාව ඉල්ලනු ඇතැයි තමා බලාපොරොත්තු නොවන බවත් පසුගිය වසර 10 ක කාලය තුළ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සිය පියාගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් පළකළ අදහස්වලට අනුව ඔහු සමාව ඉල්ලා නොසිටින බවත් අහිම්සා වික්‍රමතුංග සිය ලිපියෙන් අවධාරණය කර තිබෙනවා.

එහෙත් සිය පියාගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් පියවර නොගැනීම පිළිබඳව හා අපරාධකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබ සමාව ඉල්ලන්නේදැයි ඇය සිය ලිපිය හරහා අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

LEAVE A REPLY