ලබන වසර සඳහා අයවැය ලේඛනයක් ඉදිරිපත් නොකර මුල් මාස කිහිපයේ රජයේ වියදම් පියවා ගැනීම සඳහා පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ සඳහා මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා ඊයේ ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇති බව සඳහන්.

මෙම වසර අගදී ජනාධිපතිවරණයත් ලබන වසර මුලදී තවත් මැතිවරණ කිහිපයක් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබීමත් සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම පරිපූරක ඇස්තමේන්තුව ඉදිරිපත් කිරීමටයි කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත්තේ.

ඒ අනුව මෙම පරිපූරක ඇස්තමේන්තුව ලබන නොවැම්බර් මස මැද භාගයේදී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

LEAVE A REPLY