රටේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරලීම උදෙසා තමන්ට යලිත් බලය ලබාදෙන ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ සහ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉල්ලා සිටියත් ඔවුන්ගේ පාලන කාලයේ තහවුරු වී තිබුනේ රටේ ආරක්ෂාව නොව ඔවුන්ගේ හිතවතුන්ගේ ආරක්ෂාව පමණක් බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.

රවිරාජ්, මහේෂ්වරන් යන මන්ත්‍රීවරුන් අධිආරක්ෂිත කලාප තුළ මරා දැමුනු අතර, ඒ කිසිඳු ඝාතනයකට වගකිව යුත්තෙක් නීතිය ඉදිරියට පැමිණවීමට රාජපක්ෂවරු අසමත් වූ බවයි වික්‍රමසිංහ මහතා පෙන්වා දුන්නේ.

යාපනය තිරුනේල්වේලි කෘෂිකර්ම මධ්‍යස්ථාන ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමෙන් පසුව පැවති උත්සව සභාව අමතමින් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ බව කියා සිටියා.

LEAVE A REPLY