රටක නායකත්වයට සුදුසු වන්නේ එක් ක්ෂේත්‍රයක පමණක් ප්‍රවීණයෙකු නොවන බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නලින් බණ්ඩාර මහතා පවසනවා.

සිහින තිබූ පමණට ජනාධිපතිවරයෙකු විය නොහැකි බවත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයේද ජනාධිපතිවරණ සිහිනයෙන් බොහෝ පිරිස් සිටින බවත් ඒ මහතා කියා සිටියා.

කොළඹදී මාධ්‍යෙව්දීන් නැගූ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබාදෙමින් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

LEAVE A REPLY