විදුලිපංකා සඳහා බලශක්ති ලේබලයක් හඳුන්වාදීමට ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය හා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය එක්ව කටයුතු කර තිබෙනවා.

මෙරටට ගෙන්වන හා නිෂ්පාදනය කරන විදුලි පංකා පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේදී මෙම ලේබලය නිකුත් කර ඇති බව සඳහන්.

මේ අනුව නිෂ්පාදනය කරන සහ ආනයනය කරන තල දෙක සහ ඊට වැඩි සියලුම විදුලි පංකා සඳහා මෙම බලශක්ති ලේබලය හඳුන්වාදීමට නියමිතයි.

එය අද සිට නිෂ්පාදනයේ ප්‍රදර්ශනය කළ යුතු බවද ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය ප්‍රකාශ කළා.

වෙළෙඳපොළේ පවතින මිලිමීටර් 1400 තලය සහිත සිවිලිම් විදුලි පංකා සියල්ලට මෙය ක්‍රියාත්මක වනවා.

ඉදිරියේදී අනෙකුත් සියලුම විදුලි පංකා සඳහා මෙම ලේබලය හඳුන්වාදීමටයි සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය සුදානම් වන්නේ.

(ගිහාන් සම්පත් බණ්ඩාර)

LEAVE A REPLY