ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ප්‍රමුඛ ජාතික ජන බලවේගයේ ජනාධිපතිවරණ අපේක්‍ෂකයා අද ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතයි.

ඒ වෙනුවෙන් වූ ප්‍රධාන සමුළුව අද පස්වරුවේ කොළඹ ගොල් පේස් පිටියේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

ගෝල්පේස් පිටියට ජනගගක් අද දිනයේදී ගලා එන බවත්, සියළු අපේක්‍ෂකයින්ගේ පරාජය එමගින් තහවුරු වන බවත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පවසනවා.

ජාතික ජන බලවේගය යටතේ ඉදිරිපත් කරන අපේක්‍ෂකයා කවුරුන්දැයි මේ දක්වා ප්‍රකාශයට පත්කර නැහැ.

ඊට ඇත්තේ තවත් පැය කිහිපයක් පමණක් වුවද ඔහු කවුරුන්දැයි දැන ගැනීම බොහෝ දෙනාගේ අදහස බව පැහැදිලි කාරණයක්.

LEAVE A REPLY