බංග්ලාදේශය අතර පැවති ටෙස්ට් තරගය ලකුණු 224 කින් ජය ගැනීමට ඇෆ්ගනිස්ථාන කණ්ඩායම අද සමත් වුණා. තරගයේ පළමු ඉනිමට ඇෆ්ගනිස්ථාන කණ්ඩායම සියලුදෙනා දැවී ලකුණු 342 ක් ලබාගත් අතර බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට පළමු ඉනිමේ දී ලබාගත හැකිවූයේ සියලුදෙනා දැවී ලකුණු 205 ක් පමණයි.

ඇෆ්ගනිස්ථාන කණ්ඩායම දෙවන ඉනිමේදී සියලුදෙනා දැවී ලකුණු 260 ක් ලබාගත්තා. ඒ අනුව තරගය ජයග්‍රහණය රිරීම සඳහා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට ලකුණු 398 ක ඉලක්කයක් හිමි වූ අතර බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට එහිදී රැස්කර ගත හැකිවූයේ සියලුදෙනා දැවී ලකුණු 173 ක් පමණයි.

LEAVE A REPLY