අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හෙට ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව හමුවට කැඳවීමක් කර තිබෙනවා.

පසුගිය සිව් වසර තුළ රාජ්‍ය ආයතනවල සිදුව ඇතැයි සැලකෙන වංචා දුෂණ පිළිබඳ සොයා බලන කොමිසම හමුවට පැමිණිය යුතු යැයි දන්වමින් අද සිතාසි නිකුත් කර ඇති බව සඳහන්.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවත්වා ගෙන ගිය රාජගිරියේ ගොඩනැගිල්ල  බදු පදනම මත ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි විමසීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍යවරයා එම කොමිසම හමුවට කැඳවනු ලබන බව වාර්තා වනවා.

LEAVE A REPLY