එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේක්ෂකයා සම්බන්ධයෙන් රට තුල පවතින කුතුහලය 2020 ජනාධිපතිවරණය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා ඉවහල් වනු ඇති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරි මහතා පවසනවා.

අවස්ථානුකූලව ඒ සම්බන්ධයෙන් වන අවසන් තීන්දුව පක්ෂ නායකත්වය විසින් ගනු ඇති බවයි බදුල්ල ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ.

LEAVE A REPLY