තම ගැටළු සදහා සතියක කාලයක් තුළ විසඳුම් ලබාදීමට බලධාරින් අපොහොසත් වුවහොත් අඛණ්ඩ වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක නිරතවිමට තීරණය කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා සංගමය පවසනවා.

ආරම්භ කළ වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයට මෙතෙක් කිසිදු බලධාරියෙකු මැදිහත් නොවිම සම්බන්ධයෙන් කණගාටුවට පත් වන බවයි එහි ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා සංගමයරෝහණ ද සිල්වා මහතා මහතා සදහන් කළේ.

කෙසේ වෙතත්, වැඩ වර්ජනයේ නිරත සේවකයන් මේ වනවිට කොළඹ රාජ්‍ය පරිපාලන සේවා ගොඩනැගිල්ල ඉදිරිපිට විරෝධතාවක්ද ආරම්භ කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY