ශ්‍රී ලංකා මුහුදු තීරය තුළ යම්කිසි යාත්‍රාවක් පරීක්ෂා කිරීමට හෝ සැකකටයුතු කරුණක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා ධීවර පනතින් සියලු වරප්‍රසාද සහ බලතල හිමිව ඇති බව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව පවසනවා.

ඒ අනුව ඉතා පළපුරුදු සහ වෘත්තීය නිපුණතාවකින් යුක්තව එම අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදුකරන බවයි එහි මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඉසුරු සූරියබණ්ඩාර මහතා කියා සිටියේ.

එමෙන්ම, නාවික හමුදාව විසින් පසුගියදා සිදුකළ අත්අඩංගුවට ගැනීම් සම්බන්ධයෙන් විවිධ පාර්ශ්ව චෝදනා රැසක් එල්ල කර තබූ බවයි නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඉසුරු සූරියබණ්ඩාර මහතා ප්‍රකාශ කළේ.

LEAVE A REPLY