බිතාන්‍යයේ සංක්‍රමණික නීති ලිහිල් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව බිතාන්‍යයේදී උපාධිය ලබාගන්නා සිසුන්ට තවත් වසර දෙකක කාලයක් එහි රැදී සිටිමින් රැකියාවක් සොයා ගැනීම සඳහා අවසර ලබාදීමටයි පියවර ගෙන ඇත්තේ.

මීට පෙර ඒ සඳහා අවසර ලැබී තිබුණේ මාස 4 ක කාලයක් පමණයි.

2012 වසරේ දී එවකට ස්වදේශ කටයුතු ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කළ තෙරේසා මේ මෙම නීතිය පනවා තිබුණා.

එහෙත් බිතාන්‍ය නව අග්‍රාමාත්‍ය බොරිස් ජොන්සන් එම සංක්‍රමණික ප්‍රතිපත්ති වෙනස්කර තිබෙනවා.

ඔහු පවසන්නේ විදේශිකයන්ට ද බි්‍රතාන්‍ය තුළ වෘත්තීය ජීවිතය ආරම්භ කිරීමට අවස්ථාව සලසා දිය යුතු බවයි.

LEAVE A REPLY