දේශපාලඥයින් සුරසදැප විඳින යුගය ඉදිරියේ දී නතර කරන බව අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා.

එම මුදල් පාසල් දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් වෙන් කරන බවද ඔහු ප්‍රකාශ කළා. බෙලිඅත්ත ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකදී ඔහු මේ බව සඳහන් කළා.

LEAVE A REPLY