එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කැබිනට් නොවන අමාත්‍යවරුන් වන අජිත් පී. පෙරේරා සහ සුජීව සේනසිංහ යන මහත්වරුන්ගේ පක්ෂ සමාජිකත්වය අත්හිටුවිය යුතු බවට එක්සත් ජාතික පක්ෂ විනය කමිටුව තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

ඒ අනුව විනය කමිටුවේ තීරණය පක්ෂ නායක අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත බාර දී ඇති බව සඳහන්.

පක්ෂ නායකයා වෙත එම තීරණය බාරදුන් පසුව ඒ සම්බන්ධයෙන් නැවත සලකා බලා ස්ථිර තීන්දුවක් ගැනීම සිදුකිරීමට නියමිතයි.

(ගිහාන් සම්පත් බණ්ඩාර)

LEAVE A REPLY