මැතිවරණ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා හෙට සිට මැතිවරණ කොමිසමට බලය පැවරෙනවා.

ඒ අනුව ජනාධිපතිවරණයේ නාමයෝජනා කැඳවීමේ නිවේදනය නිකුත් කිරීම සඳහා කොමිසමට බලය පැවරෙන බව සඳහන්.

එමෙන්ම, ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීම, මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කරන්නන්ට එරෙහිව පියවර ගැනීමටද ඔවුන්ට බලය පැවරෙනු ඇති.

පසුගියදා පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා කියා සිටියේ, 15 වැනිදා සිට සිය රාජකාරී කටයුතු ව්‍යවස්ථාව අනුව ඉටුකිරීමට බැඳී සිටින බවයි.

(ගිහාන් සම්පත් බණ්ඩාර)

LEAVE A REPLY