කාටුව පොලිස් ස්ථානයේ අපරාධ අංශයේ ස්ථානාධිපතිවරයාගේ හා කොටුව පොලිස් ස්ථානයේ පාලන අංශයේ ස්ථානාධිපතිවරයාගේ වැඩ තහනම් කර තිබෙනවා.

ඒ, ජාතික ආරක්ෂාවට අදාලව අසත්‍ය හා තහවුරු නොකළ කරුණු ඇතුලත් ලිපියක් කොළඹ නගරයේ හෝටල් කිහිපයකට යොමු කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන්.

ඒ පිළිබඳ සිදු කල විශේෂ විමර්ශනයකින් පසු අදාළ නිලධාරීන් දෙදෙනාගේ වැඩ තහනම් කිරීමට පියවර ගත් බවයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පොලිස් මූලස්ථානය සදහන් කළේ.

පසුගිය ඔක්තෝබර් 02 වැනිදා කොටුව පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාගේ අත්සනින් යුක්තව අදාල ලිපිය කොළඹ නගරයේ හෝටල් කිහිපයක් වෙත යොමු කර තිබුණා.

LEAVE A REPLY