නීතිඥ නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහතා ශ්‍රී ලංකා සමාජවාදී පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂිකා ආචාර්ය අජන්තා පෙරේරා මහත්මිට සහය දැක්වීමට තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වනවා.

ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්වීමේ අවස්ථාව අහිමිවීමෙන් පසු නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහතා ජාතික ජන බලවේගයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක අනුර කුමාර දිසානායක මහතාට සහය දක්වන බවයි මාධ්‍ය වාර්ථා පළවුනේ.

එහෙත් අවසාන වශයෙන් සිය සහය අජන්තා පෙරේරා මහත්මියට ලබා දීමට තීරණය කර ඇති නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහතා මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු පැහැදිලි කිරීම සඳහා සිය කාර්යාලයේදී මාධ්‍ය හමුවක්ද කැඳවා තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY