රජ්‍ය නිලධාරීන් රාජ්‍ය සේවයෙන් බැහැරව මැතිවරණ ප‍්‍රචාරක කටයුතු හා අපේක්‍ෂකයින් ප‍්‍රවර්ධනය කිරීමේ කටයුතුවලට සම්බන්ධ වීමේ තත්ත්වයන් පිළිබඳ විශාල වශයෙන් තොරතුරු හා පැමිණිලි ඉදිරිපත්වෙමින් තිබෙන බව මැතිවරණ නිරීක්‍ෂකයින් පවසනවා.

මැතිවරණ ප‍්‍රචණ්ඩකි‍්‍රයා නිරීක්‍ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ සම්බන්ධීකාරක මංජුල ගජනායක මහතා වී එෆ්එම් ප‍්‍රවෘත්ති වෙත පැවැසුවේ වන්දනා ගමන් යන මුවාවෙන් ජනරැළිවලට ජනතාව රැගෙන යාමේ සිදුවීම් පිළිබඳද පැමිණිලි ලැබී ඇති බවයි.

LEAVE A REPLY