ඇල්පිටිය පළාත් පාලන ආයතනයේ ඡන්ද විමසීම අද පැවැත්වෙනවා.ඒ සඳහා මේ වනවිට සියලු කටයුතු සූදානම් බවයි මැතිවරණ කොමිසම පවසන්නේ.

ඊයේ පෙරවරුවේ සියලු ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වෙත ඡන්ද පෙට්ටි ප්‍රවාහනය කර ඇති අතර මැතිවරණ කටයුතු සඳහා සහභාගි වන සියලු නිළධාරීන්ද අදාල ස්ථාන වෙත පිටත් කර යවා තිබෙනවා.

මැතිවරණ කොට්ඨාශ 17 කින් සමන්විත ඇල්පිටිය පළාත් පාලන ආයතනයේ මෙවර මැතිවරණය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇති ඡන්දදායකයන් සංඛ්‍යාව 53,384 ක් . ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 47 කදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට නියමිතයි

පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ 05 කින් අපේක්ෂකයන් 155 දෙනෙකු ඡන්ද විමසීම සඳහා ඉදිරිපත්ව සිටිනවා.ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව සඳහා සභිකයන් 28 දෙනෙකු තෝරා පත්කර ගැනීමට නියමිතයි.

LEAVE A REPLY