ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්දයේ දී ජනතාව ලබාදුන් ප්‍රතිපලය ජනාධිපතිවරණයේදීද හිමිවන බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

කුරුණෑගල දඹදෙණියේ ඊයේ රාත්‍රියේ පැවති ජනහමුවකදී ඔහු මේ බව අවධාරණය කළා.

LEAVE A REPLY