ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් කමිටු 5 ක් පිහිටුවන බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පවසනවා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ජය තහවුරු කිරීම සඳහා මෙම කමිටු පිහිටුවා ඇති බවයි එහි වැඩබලන සභාපති මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස මහතා ප්‍රකාශ කළේ.

මෙහෙයුම්, ප්‍රචාරක, ප්‍රතිපත්ති, සැලසුම් යනාදි ආංශ යටතේ එම කමිටු පිහිටුවා තිබෙනවා.

මේ අතර ජනාධිපතිවරණයේ දී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ජය තහවුරු කිරීම වෙනුවෙන් දිස්ත්‍රික් සහ ආසන මට්ටමින්ද තවත් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක බවයි මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

LEAVE A REPLY