පිලිපීනයේ නාගරික ආරක්‍ෂාව වෙනුවෙන් කාන්තා පොලිස් නිලධාරීන් යෙදවීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා. පිලිපීන කාන්තාවන් රැුකියා සදහා යොමු කිරීම මෙහි අරමුණයි. ඒ අනුව පිලිපීනයේ පළමු පොලිස් කාන්තා භට කණ්ඩායම මේ වන විට බදවා ගෙන තිබෙනවා. දෙවැනි හා තෙවැනි කණ්ඩායම් බදවා ගැනීමටද පියවර ගෙන ඇති බව එරට වාර්තා පැවැසුවා.

පළමු කණ්ඩායම පිලිපීනයේ මරියා නගරයේ ආරක්‍ෂාව සඳහ යොදවා ඇති අතර, එහි සියලූ ආරක්ෂක කටයුතු කාන්තා පොලිසිය වෙත පැවැරීම විශේෂත්වයක්.

LEAVE A REPLY