අයහපත් කාලගුණ තත්වයන් සමග අවදානම් ප්‍රදේශවලින් ජනතාව ඉවත්කිරීමට හා ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

අයහපත් කාලගුණයෙන් අවතැන්වූවන්ට පිසූ ආහාර ලබාදීම හා ඔවුන්ගේ සනීපාරක්ෂක තත්වයන් පිළිබඳව නොපමාව කටයුතු කරන ලෙස හා පීඩාවට පත්වූවන්ට වියලි ආහාර ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙස මෙහිදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇති බවයි අග්‍රාමත්‍ය මාධ්‍ය ඒකකය සදහන් කළේ.

පසුගිය දිනවල ඇතිවූ අවදානම් තත්වය හේතුවෙන් අවතැන් වුවන් හා ඇතිවූ විනාශයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට හා ඒවා වලක්වා ගැනීම සඳහා ඉදිරියේදී ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට කැඳවා තිබු හමුවකදී අග්‍රාමත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මේ අදහස් පල කර තිබුණා.

LEAVE A REPLY