අග්‍රාමාත්‍ය මහජන සම්බන්ධතා අංශය අද පෙරවරුවේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අරලියගහ මන්දිරයේදී විවෘත කෙරුනා.

ඒ අනුව මහජනතාව , අදාළ අමාත්‍යංශ සහ රාජ්‍ය ආයතන සමඟ සම්බන්ධීරණය කිරීම මින් ඉදිරියට අග්‍රාමාත්‍ය මහජන සම්බන්ධතා අංශය මගින් සිදු වනු ඇති .

අද පෙරවරුවේ එම අවස්ථාවට එක වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ ජනතාව විසින් ඉදිරිපත් කරන ඔවුන්ගේ ගැටලු අදාල අමාත්‍යාංශ වෙත යොමු කිරීම මෙහි ප්‍රධාන අරමුණ වන බවයි.

ඉන් පසු එම කර්යය සිදුවුයේද යන්න සම්බන්ධයෙන් පසුවිපරමක් සිදු කිරීම ද මෙම කර්යාලය මගින් සිදු කිරීමට නියමිත බවයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පෙන්වා දෙන්නේ.

LEAVE A REPLY