බකමූණ, ඇලහැර ,කුමාරඇල්ල, බුදුරුවයාය ,ගල්මුල්ල ,ආදී ප්‍රදේශවල පදිංචි ජනතාව අද දඹුල්ල මහියංගනය ප්‍රධාන මාර්ගය හරස් කරමින් විරෝධත්වක නිරත වුණා. ඒ , අලි මිනිස් ගැටුමට විසදුම් ඉල්ලමින්.

තම ගම්බිම් වලට වන අලින් කඩාවැදී මිනිස් ජීවිත දේපල වගාබිම් විනාශ කිරීම සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු නොවීම හේතුවෙන් මෙම විරෝධතාවය පවත්වන බවයි එම ප්‍රදේශවාසීන් පැවසුවේ.

 

LEAVE A REPLY