ඉදිරියේදි පැවැත්වෙන මහමැතිවරණය ඇතුළු කාරණා කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා සියලු දේශපාලන පක්ෂ ලේකම්වරුන් හෙට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත කැඳවා තිබෙනවා

මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හෙට පෙරවරු 10.00ට මෙම සාකච්ඡාව පැවැත්වීමට නියමිත බවයි වාර්තා වෙයි.

එමෙන්ම නව මැතිවරණ නීති සම්බන්ධයෙන් හා දැනට පවතින මැතිවරණ නීති රෙගුලාසි කාලීන අවශ්‍යතා මත සංශෝධනය කිරිම සම්බන්ධයෙන්ද අවධානය යොමු කිරිමට නියමිතයි.

මැතිවරණ අවස්ථාවන්හිදි දේශපාලන පක්ෂ විසින් සිදුකරන ප්‍රචාරක වියදම් සීමා කිරිමට හා ඊට නව නීති රෙගුලාසි පැනවීමේ යෝජනාවන් පිළිබඳව ද දේශපාලන පක්ෂ ලේකම්වරුන් මෙහිදි දැනුවත් කිරිමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සැලසුම් කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY