2019 බැලොන් ඩිඕර් පාපන්දු සම්මානය හිමිකර ගැනීමට ආර්ජන්ටිනාවේ ලයොනල් මෙසී සමත් වී තිඛෙනවා. ඔහු මෙම සම්මානය හිමිකර ගත් 6 වන අවස්ථාව මෙයයි. ඒ අනුව මෙවර වසරේ ක්‍රීඩකයාට හිමි බැලොන් ඩිඕර් සම්මානය ආර්ජන්ටිනාවේ ලයොනල් මෙසීට හිමි වුණා.

ඔහු මීට පෙර 2009, 2010, 2011, 2012 සහ 2015 යන වසරවලදී
මෙම සම්මානය හිමිකර ගෙන තිඛෙනවා. මෙවර සම්මානය සඳහා පෘතුගාලයේ ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝද නිර්දේශ වී සිටි අතර වසරේ විශිෂ්ටතම ක්‍රීඩිකාවට හිමි සම්මානය හිමිවූයේ අමෙරිකාවේ මේගන් රැපීනෝටයි.

LEAVE A REPLY