ජල බිල්පතෙහි මිළ අනිවාර්්‍යයෙන් ඉහළ දැමීමට සිදුවන බව ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා පවසනවා.

කෙසේවතත් පළමු ජල එකක 15 සදහා එම මිල ඉහල යාම බලනොපාන බව ද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළා. ඔහු මේ බව සදහන් කළේ කොළඹ පැවති උත්සවයකදීයී.

LEAVE A REPLY