ලෝක ගිනස් වාර්තාවක් තැබීමට ශ්‍රී ලංකා නිවුන් සංවිධානය අපේක්ෂා කර තිබෙනවා.

”ශ්‍රී ලංකා ටුවින්ස්” ලෙස නම් කර ඇති මෙය ලෝකයේ විශාලතම නිවුන් එකමුතුව කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි ”ශ්‍රී ලංකා නිවුන් සංවිධානය” පවසන්නේ.

2020 ජනවාරි මාසයේදී සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගනයේ ශ්‍රී ලංකා නිවුන් සම්මේලනයේ දී මෙම වාර්තාව පිහිටුවීමට නියමිතයි.

ශ්‍රී ලංකා නිවුන් සංවිධානයේ නිර්මාතෘ සහ සභාපතිනිය වන උපුලී ගමගේ මහත්මිය විසින් ශ්‍රී ලංකා නිවුන් සම්මේලනයේ ආරාධනා පත්‍රය ගරු අග්‍රාමාත්‍ය
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා වෙත අරලියගහ මන්දිරයේ දී
ඊයේ පිළිගන්වනු ලැබුවා.

ශ්‍රී ලංකා නිවුන් සංවිධානය, ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක 24 ම නියෝජනය වන පරිදි නිවුන් සහෝදර සහෝදරියන් 28,000 ක් පමණ සමාජිකත්වය ලබා සිටින සංවිධානයක් වනවා.

LEAVE A REPLY