නව සැලසුමක් යටතේ තේ කර්මාන්තකරුවන් නගා සිටුවීම සඳහා කටයුතු කිරීමට වත්මන් ආණ්ඩුව බලාපොරොත්තු වන බව වැවිලි කර්මාන්ත සහ අපනයන කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා පවසනවා.

කොළඹ පැවති සම්මන්ත්‍රණයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ, වතු කම්කරු ජනතාවට සාධාරණ සමාජ තත්ත්වයක් සකස් කිරීම මෙන්ම කුඩා තේ වතු හිමියන්ටද හොඳ සමාජ තත්ත්වයක් සකස් කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය වන බවයි.

LEAVE A REPLY